Er bestaan geen heldere criteria over het gebruik van de juiste hulpstukken bij het vioolspelen. Het foutieve gebruik van kin en schoudersteun kan een optimale hoofd-nek-rug relatie ernstig verstoren. 

De Alexandertechniek helpt leraren viool meer inzicht te krijgen in deze vraagstukken.